Palvelut omaisille ja yksityishenkilöille

keskusteluneuvoja surevan kohtaamiseen

ainutlaatuinen kohtaaminen

Surevan ihmisen kohtaaminen herättää meissä usein epävarmuuden ja hämmennyksen tunteita. Ihmiset kokevat ja tuovat esiin surua monin eri tavoin ja myös surevan kohtaamisessa tulee huomioida tilanteen ainutlaatuisuus. Sen pohtiminen, miten kohdata sureva “oikein” on normaalia ja inhimillistä. Ihmiskontaktit tukevat surun käsittelyä joten olemme koonneet muutamia neuvoja surevan kohtaamiseen.

Ajoittain omainen tai muu hautajaisia järjestävä henkilö ei syystä tai toisesta sure menetystä. Tämäkin olisi hyvä tunnistaa koska se edesauttaa sopivan kohtaamistavan löytämistä.

neuvoja

kuinka kohdata sureva ihminen?

Alla olevaa listaa lukiessa on hyvä muistaa että surevan kohtaaminen on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen tilanne. Arvioi siis parhaan kykysi mukaan, mitkä alla olevista neuvoista ovat käyttökelpoisia siinä tilanteessa johon sinä haet neuvoa. Me ihmiset peilaamme toistemme tunteita joten surevan ihmisen kohtaaminen herättää todennäköisesti myös sinussa surun ja ahdistuksen tunteita, sekä aktivoi omia menetyksen pelkojasi. Tämä on normaalia ja inhimillistä, mutta nämä tunteet on hyvä huomioida ja tunnistaa.

kohta 1

ole läsnä

Ole läsnä ja tarjoa surevalle mahdollisuus kokea ja tuoda esiin omia tunteitaan riippumatta siitä mitä ne ovat. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa surra. Jokaisella on oma tapansa.

kohta 2

kuuntele

Kuuntele surevaa aktiivisesti ja empaattisesti. Vältä vertaamasta surevan menetystä omiin kokemiisi menetyksiin. Vältä antamasta ei-toivottuja neuvoja tai korjata suoraviivaisesti surevan ongelmia.

kohta 3

kunnioita

Kunnioita surevan yksityisyyden tarvetta.

kohta 4

ole tietoinen

Ole tietoinen surun fyysisistä ja emotionaalisista oireista, kuten ruokahalun muutoksista, keskittymisvaikeuksista, unihäiriöistä, uupumuksen tunteista, vihan, yksinäisyyden, turhautumisen, turtumisen, syyllisyyden tai jopa helpotuksen tunteista.

kohta 5

tarjoa apua

Tarjoa rohkeasti käytännön apua.

Esimerkki: Apua kaupassa käyntiin, ruuanlaittoon, kotiaskareisiin tai käytännönjärjestelyiden suhteen.

kohta 6

ole yhteydessä

Ole hienotunteisesti mutta aktiivisesti yhteydessä surevaan. Suruun kuuluu vetäytyminen mutta surun käsittelyä tukee ihmiskontaktit. Tämä asettaa läheisen usein ristiriitaiseen asemaan.

Esimerkki: Sureva voi olla ristiriitainen toiveissaan eli vaikkapa vetäytyä omiin oloihinsa mutta kaivata sosiaalisia aktiviteetteja ja kotoa ulos lähtemistä. Yritä läheisenä tukea surevaa aktiivisesti välttämään passivoitumista ja houkuttele mukaan kodin ulkopuolella tapahtuviin menoihin, jos se surevalle sopii.

kohta 7

osallistu

Osallistu hautajaisiin tai muistotilaisuuteen ja tue surevaa ennen tilaisuutta, niiden aikana ja jälkeen. Usein sureva voi sinnitellä muistotilaisuuteen saakka ja hänen surussaan voi käynnistyä uusi vaihe tilaisuuden jälkeen.

kohta 8

anna aikaa

Surulla ei ole “parasta ennen” päivämäärää eli suru jatkaa osana menetyksen kokeneen elämää erilaisissa muodoissa ja aalloissa pitkään. Läheisenä sinun kannattaa yrittää ymmärtää ja hyväksyä tämä ja tukea eri aikoina erilaisilla tavoilla.